Quy Trình Sản Xuất

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Ngay từ công đoạn đầu tiên, chúng tôi hiểu rằng sự chuyên nghiệp và tận tâm là bước khởi đầu cho một sản phẩm thành công. Các công đoạn nối tiếp theo sẽ hỗ trợ và hoàn chỉnh quy trình sản xuất hiệu quả, tiết kiệm thời gian và năng suất hoạt động tối đa, đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng thời gian, đạt yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn về chất lượng theo kế hoạch.

 

Tiếp nhận yêu cầu Tổng hợp đơn hàng của khách hàng hoặc dựa trên kế hoạch cung ứng hàng hóa ra thị trường, lập ra danh sách hàng hóa sản xuất
Tư vấn Tương tác liên tục với khách hàng để năm bắt nhu cầu của khách hàng và đem đến giải pháp toàn diện.
Thống nhất Thống nhất ý tưởng, nhu cầu và mục đích, thông tin chi tiết sản phẩm, thực hiện ký kết hợp đồng và đưa đơn hàng và triển khai sản xuất.
Triển khai Sau khi đã có thiết kế cấu trúc và hình ảnh, thông tin chi tiết của sản phẩm, triển khai đến các bộ phận liên quan
Sản xuất Tiến hành sản xuất, gia công số lượng theo thời gian yêu cầu
Bàn giao Kiểm tra, đóng gói và chuyển đến tận tay khách hàng, đảm bảo sản phẩm đúng – đủ theo yêu cầu.