Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN

Trở thành công ty sản xuất, gia công, phân phối và bán lẻ sản phẩm may mặc hàng đầu Việt Nam

 

SỨ MỆNH

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và cho nhân viên công ty và đóng góp, phát triển sản xuất bền vững cho cộng đồng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Uy tín – Chất lượng – Trách nhiệm – Sáng tạo